باشگاه فوتبال رضوانی

باشگاه فوتبال رضوانی برگزار کننده دوره های آموزشی فوتبال و مسابقات فوتبال در آکادمی فوتبال رضوانی در سالن های ورزشی جام دیجیتال میباشد.سالن های فوتبال رضوانی با بهره گیری از مربیان مجرب و کارآزموده آماده به آموزش به گروههای سنی مختلف از قبیل کودکان،نوجوانان،بزرگسالان میباشد.در تصاویر زیر نمایی از سالن های فوتبال جام دیجیتال را مشاهده مینماید.